درود ای همزبان
من از بدخشانم
همان مازندران داستان های کهن
آن زادگاه این زبان ناب اجداد و نیاکانت

تو از تهران
من از کابل
من از سیستان، من از زابل
تو از مشهد
ز غزنی و هریوایم
تو از شیراز و
من از بلخ می آیم

که هر کجا پارسی زبانی هست
از منش چند داستانی هست

سالهاست که اهالی ایرانشهر بزرگ همچون ستاره های کهکشان های دور ، در تمامی جهان خداوند پخش شده اند و با همه گونه تخصصی به زندگی خویش در سرزمینهای میزبانانشان ادامه داده ، هرگز با ریشه های فرهنگی، زبانی و ملی خویش قطع رابطه نکرده اند.

بنا بر گفته آمارهای موجود حدود ۹ میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند که اغلب از تحصیلات عالیه و امکانات مالی بالا برخوردارند که این رقم ( تصور کنید که دانمارک ، سنگاپور، فنلاند و نروژ همین تعداد جمعیت دارند. ) فقط و فقط شامل پارسی زبانان ایرانی شده ، شامل عزیزان افغانستانی و تاجیکستانی نمیشود.

بر آن شدیم تا به سهم خودمان و با استفاده از تخصصمان ما نیز در پیوند بیشتر این برگها و شاخه های هم ریشه نقشی داشته باشیم.

در هر کجای دنیا که باشید چنانچه به تخصصی احتیاج داشته باشید، مثلا نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشید و یا برای مثال اتومبیل شما نیاز به تعمیر داشته باشد، با این اپلیکیشن میتوانید نزدیکترین « پارسی زبان » صاحب آن تخصص را به خودتان پیدا کنید که :

هرکجا که پارسی زبانی هست
در او از من نشانی هست

با مدد یزدان بی همتا امیدواریم که این اپلیکیشن بتواند شما را در زندگی روزمره در هرکجای دنیا که هستید و یا سفرهایتان همراهی کند تا چنانچه به تخصصی در هر رشته ای احتیاج پیدا کنید ،بتوانید به صاحب فنی همدل و همزبان دسترسی داشته باشید.

بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری
شاخ پر بار زبان پرتوان پارسی ست
وحدت کرد و لر و تاجیک در ایران زمین
از زبان مشترک با دودمان پارسی ست

در تو پیدا فَرّ ما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا، رایتِ دانایی و دانشوری